banner tuotekehitys

HT Laser Oy - Tuotekehitys

Tuotekehitys

Tuotekehitys hyödyntää mittavaa osaamistamme ohutlevyvalmistuksesta, materiaalien tuntemuksesta, lujuustarkasteluista ja uusista teknologioista kuten laserhitsaus.

HT Laserin tuotekehityksessä yhdistyy asiakaslähtöinen yhteistyö vaatimusten täyttävän kokonaisratkaisun löytämiseksi sekä vahva tuotannollinen osaaminen. Lopputuloksena on asiakkaan tarpeet täyttävä tuote, joka on kustannustehokas valmistaa. 

3D-suunnittelu

 • Käytössä modernit työkalut
 • Vahva tuotannollinen kokemus
 • Design for Six Sigma
 • Toleranssisuunnittelu

FEM-analyysit

Ohutlevyrakenteisiin ja laserhitsaamiseen erikoistunut lujuustarkastelu:
 • Staattiset lineaariset ja epälineaariset tarkastelut
 • Ominaistaajuustarkastelut esijännitettynä ja levossa
 • Nurjahdus-, lommahdus- ja kiepahdustarkastelut
 • Lämmönjohtavuus- ja lämpölaajenemistarkastelut
 • Rakenteiden optimointi vaatimusten perustella

Protovalmistus ja testaus (rakenteiden verifiointi)

 • Oma tuotekehitysosastomme takaa sen, että voimme verifioida suunnittelun ja laskennan valmistamalla prototyypin nopeasti.
 • Rakenne voidaan verifioida venymäliuska- ja murtokokein sekä hitsausliitoksista tehtävien hie-kuvien avulla

Projektinhallinta

Jokaiselle projektille määritetään oma, ammattitaitoinen projektipäällikkö. Projekteissa hyödynnämme etappimallia, jonka avulla varmistamme sujuvan tuotannon ylösajon tuotekehitysvaiheesta.

Tutkimusyhteistyö yhdessä yliopistojen kanssa

Mahdollistaa innovatiivisten tuotteiden ja rakenneratkaisujen laajemmat mittaukset. Esim. erilaiset väsymiskokeet, materiaalivalinnat, valmistusmenetelmät.

HT Laser Oy • 010 7745 000 • info@htlaser.fi

© HT Laser 2019. All rights reserved. Site by Pelismo Oy / p+web®