HT Laser Oy - Spawanie laserem

Spawanie laserem

Spawamy laserowo blachówki cięte laserowo i prasowane. Podczas spawania laserowego powstaje mniej ciepła, niż w innych metodach spawalniczych, dlatego produktom nie grozi odkształcenie cieplne.

  • Możliwość obrabiania różnego rodzaju materiałów
  • Możliwość łączenia różnych materiałów
  • Szybka metoda budowania połączeń spawanych
  • Spawanie na gniazdach zrobotyzowanych

Automaty do spawania laserowego

  • Zakres obróbki: maks. 3 × 6 × 0,6 m (maks. długość elementu spawanego na stole przedłużającym wzrasta do 12 m)
  • Przetop spoin doczołowych: 6 - 8 mm, zależnie od rodzaju materiału
  • Optyczne śledzenie ściegu (spoin pachwinowych, narożnych i doczołowych)

Technologia ta nadaje się do spawania struktur o budowie plastra miodu, stosowana jest w przemyśle motoryzacyjnym oraz do obrabiania części specjalistycznych dla przemysłu przetwórczego.

Zapytaj nas o ofertę na spawanie laserowe!

HT Laser laserhitsaus
HT Laser Oy • 010 7745 000 • info@htlaser.fi

© HT Laser 2019. All rights reserved. Site by Pelismo Oy / p+web®