banner tuotekehitys

HT Laser Oy - Rozwój produktu

Rozwój produktu

W pracach nad rozwijaniem produktu opieramy się na wieloletnim doświadczeniu i umiejętnościach z zakresu obróbki blach, materiałoznawstwa, kontroli parametrów wytrzymałościowych, stosujemy nowoczesne technologie, w tym cięcie laserowe.

W HT Laser do procesu rozwojowego włączamy klienta, co pozwala całościowo wdrażać rozwiązania spełniające jego wymogi z wykorzystaniem naszego doświadczenia i specjalistycznych umiejętności. W efekcie uzyskujemy spełniający wymagania klienta produkt, którego produkcja jest ekonomiczna.

Projektowanie 3D

 • Stosujemy nowoczesne narzędzia
 • Posiadamy bogate doświadczenie praktyczne
 • Design for Six Sigma
 • Projektowanie tolerancji

Analizy MES

Specjalistyczna kontrola wytrzymałości ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji z płyt i blach oraz spawania laserowego:
 • analizy statyczne liniowe i nieliniowe
 • analizy parametrów drgań harmonicznych konstrukcji w stanie sprężonym i innych
 • analiza wyboczeń, wyboczeń miejscowych i wyboczeń giętnych
 • analiza przewodnictwa cieplnego i rozszerzalności cieplnej
 • optymalizacja konstrukcji według wymagań

Produkcja i testowanie prototypów (weryfikacja rozwiązań konstrukcyjnych)

 • Zakładowy wydział badawczo-rozwojowy oferuje weryfikację założeń projektowych i obliczeń poprzez zbudowanie w krótkim czasie prototypu.
 • Do weryfikacji rozwiązań konstrukcyjnych stosujemy próby tensometryczne i rozciągania, jak również obrazowanie cienkowarstwowe.

Realizacja projektów

Realizację każdego przedsięwzięcia nadzoruje specjalnie oddelegowany profesjonalista – wyznaczony kierownik projektu. Zadania realizujemy etapowo, co pozwala skutecznie wdrażać rozwiązania z prac nad rozwojem produktu.

Badania we współpracy z wyższymi uczelniami

Prace badawczo-rozwojowe umożliwiają stosowanie w szerszej skali analiz wyrobów i rozwiązań konstrukcyjnych, by wymienić prowadzenie różnorodnych testów zmęczeniowych, dobór materiałów i procedury produkcyjne.

HT Laser Oy • 010 7745 000 • info@htlaser.fi

© HT Laser 2019. All rights reserved. Site by Pelismo Oy / p+web®