Kundnöjdhet 2022

KUNDNÖJDHET 2022 – LÄS HUR KUNDER UTVÄRDERAR HT-LASERS TJÄNSTER

Vi genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar. Våren 2022 fick vi rekordmånga svar på undersökningen, vilket vi är mycket glada för. Vi är såklart även stolta över svaren ni som kund gett oss.
Tack till alla som svarat!

Undersökningen genomfördes i Finland, dels genom telefonintervjuer (extern partner) och dels genom en webbblankett som skickades via e-post. Frågorna kunde besvarars antingen med namn eller annonymt.

Vi fick totalt 124 svar och resultaten har jämförts med motsvarande enkät för våren 2020, som vi fått totalt 47 svar på.
Skalan börjar på 1 och innebär att man inte alls håller med och upp till 10 där man instämmer helt.

GENOMSNITTLIGT BETYG ALLA KATEGORIER

 

FRÅGESTÄLLNINGAR

SKULLE DU REKOMMENDERA HT LASERS TJÄNSTER? (JA/NEJ)

 

Vi är engagerade i idén om ständig utveckling

Enligt den feedback vi fått är vi på god väg till exempel när det gäller den ständig utvecklingen av vår personals tekniska kompetens och kundserviceanda.
Kompetent personal är en av prioriteringarna i vår strategi.

Å andra sidan har vår utveckling när det gäller våra svarstider inte varit önskvärd. Vår viktigaste praktiska åtgärd är att skapa ett digitalt hanteringsverktyg för innerliggande ordrar som är skräddarsydd efter våra behov.
Med det utvecklar vi mätbarheten, ledarskapet och hanteringen av vår kundserviceprocess. Ett nytt verktyg som syftar till att förbättra svarstiderna har införts i alla finländska enheter under våren 2022, och vi tror att resultaten kommer att börja synas hösten 2022.

Vi granskar för närvarande öppen feedback och bryter ner dessa så att vi snabbt kan sätta in åtgärder. Responsen ger också viktig information för det långsiktiga utvecklingsarbetet och planeringen av vårt investeringsprogram.

Tack för att du litar på mig!

Markus Lehti
Verkställande Direktör