Design- och produktutvecklingstjänster

Redan vid designstadiet bestäms hur dyr en detalj blir. Vårt erfarna FoU- och designteam hjälper våra kunders produktutvecklings- och designavdelningar. ​

Våra styrkor är​:

 • Fördjupad produktionsknow-how och förståelse för praktiska effektiviseringsmöjligheter​
 • Vår långa erfarenhet av enskilda produktutvecklingsprojekt samt att förbättra användbarheten av befintliga produkter​
 • Vi har god kunskap inom tillverkningsindustrin och hur detaljer tillverkas och monteras​

Vi har varit pionjärer när det gäller laser- och vattenskärning, laser- och laserhybridsvetsning och 3D-utskrifter i metall i Norden.​

Vi kan modern produktionsteknik och HT Lasers FoU-verksamhet drivs av kundorienterat lösningsfokus. I samarbete utvecklar vi helhetslösningar som resulterar i en kostnadseffektiv produkt som uppfyller vår kunders behov.​

 

3D-design

 • Moderna programvaror​
 • Stark produktionserfarenhet​
 • Design för Six Sigma (DFSS)​
 • Rätt tolerans på rätt mått

 

FEM-analyser

Hållfasthetsbedömning med inriktning på plåtkonstruktioner och laserskärning:​

 • Linjära och icke-linjära hållfasthetsanalyser​
 • Specifika frekvensbedömningar i förspänt tillstånd och i vila​
 • Beräkningar på buckling, skjuvning, knäckning, vridning etc.​
 • Värmeledningsförmåga och värmeexpansionsberäkningar​
 • Optimering av strukturer baserade på skallkrav från tex. en standard.

 

Prototyptillverkning och testning (strukturell verifiering)

 • Tack vare vårt eget produktutvecklingsteam kan vi verifiera design och beräkning genom att snabbt ta fram en prototyp.​
 • Strukturen kan verifieras genom utmattningstest, dragprov och röntgen på svetsfogar.

 

Projektledning

Varje projekt tilldelas sin egen projektledare. I projekten använder vi Stage-gatemodellen, vilket säkerställer en smidig upptrappning av produktionen efter produktutvecklingsfasen.

 

Forskningssamarbete med universitet

Möjliggör större studier och mätningar av innovativa produkter och strukturella lösningar. Vid utveckling av prototyper och produkter, olika materialval, tillverkningsmetoder och t.ex. utmattningstestresultat.