8 Anläggningar
876 MSEK Omsättning 2023
> 400 Anställda
1000 Kunder

Flexibel produktionspartner inom metallindustrin​

HT Laser, grundat 1989, är en systemleverantör och partner inom metallindustrin. Vi är ett av nordens största företag inom vårt segment och vår specialkompetens omfattar montage och komponenttillverkning.​ Vi erbjuder skärning, bockning, svetsning, bearbetning, 3D-utskrifter i metall, ytbehandling, montering och produktutvecklingstjänster. Vi är pionjärer inom industriell laser- och vattenskärning samt lasersvetsning och ledande aktörer inom området i Norden.​

Vi finns på åtta platser i Finland (Jyväskylä, Åbo, Keuruu, Lappeenranta, Tammerfors, Torneå, Vasa, Vieremä) och Poznan, Polen. Vi är ett växande familjeföretag och 2023 var vår omsättning ca 876 miljoner SEK. Vi sysselsätter för närvarande över 400 kompetenta personer.

All vår verksamhet styrs av certifierade kvalitets- och miljösystem.​ År 2019 tilldelades HT Laser National Entrepreneur Award i Finland vilket vi är väldigt stolta över.​

Ett familjeföretag​

HT Laser ingår i Teiskonen-koncernen, ett familjeägt förvaltningsbolag.​

 

Hälsa och säkerhet​

Vårt mål är noll olycksfall i arbetet. Detta är väldigt viktigt för hela koncernen och vi utbildar arbetsledare och personal i arbetsmiljöfrågor kontinuerligt och mäter våra framsteg och rapporterar tillbud. Vi uppmuntrar alla att identifiera säkerhetsrisker och belöna idéer som syftar till att förbättra säkerheten. All ska komma hem från sitt jobb utan skador.​

Mångfald, jämställdhet och inkludering​

​Alla som jobbar på HT laser skall behandlas lika och ges samma möjligheter till utveckling oavsett etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg, kön, sexuell läggning, religion, politisk åsikt, nationalitet eller social status. Vår jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan uppdateras löpande och en arbetsgrupp från företaget jobbar löpande med jämlikhet. Den tunga industrin är traditionellt en mansdominerad bransch. Vi jobbar för en bättre balans inom detta område och jobbar inkluderade så att alla har samma möjligheter inom företaget.

Hållbarhet och miljö​

Hela vår verksamhet styrs av ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015. Vi övervakar mängden avfall vi har producerat och deras återvinningsgrad och vi investerar i till exempel energieffektivitet i samband med användning och underhåll av våra fastigheter och maskiner. Vi är involverade i det finska RINKI-systemet för förpackningsåtervinning, vilket gör det möjligt för oss att säkerställa återvinning av förpackningar som vi har producerat på marknaden.