Systemleveranser och outsourcing av produktion

Vi tillverkar mekaniska och elektriska sammansättningar och system.

System som är färdiga att installera inkluderar komponentinstallationer, produkttester och vid behov godkännanden från klassificeringssällskap.