Kvalitet i samarbete med våra kunder​

I samverkan med våra kunder tar vi fram arbetssätt och rutiner för att möta våra kunders specifika behov och önskemål när det kommer till kvalité.​ Vi säkerställer kvaliteten på våra produkter och tjänster genom att utveckla våra processer kontinuerligt och mäta vår kvalitetsprestanda.​

Vår verksamhet styrs av certifierade kvalitets- och miljösystem och våra produktionsenheter har ett gemensamt avvikelsehanteringssystem som vi använder för att övervaka interna och externa avvikelser i vår produktion. Vi analyserar regelbundet grundorsaker för att kunna utveckla vår verksamhet.

 

Våra certifierade kvalitetssystem

Du kan ladda ner vårt kvalitetscertifikat från sidan MATERIELL BANK

 

ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard för kraven på kvalitetsledningssystem. HT Lasers enheter uppfyller kraven för ISO 9001 i sina verksamheter och detta verifieras av ett ackrediterat certifieringsorgan. HT Lasers enheter är granskade enligt ISO 9001:2015.

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. HT Lasers enheter uppfyller kraven för ISO 14001 i sina verksamheter och detta verifieras av ett ackrediterat certifieringsorgan. HT Lasers enheter har granskats enligt ISO 14001:2015.

EN 1090-1

CE-märkning av bärande komponenter i stålkonstruktioner har varit obligatorisk i Europa i flera år. Överensstämmelsen hos stål och delmontage som tillverkas i verkstäder ska visas genom CE-märkning i enlighet med EN 1090-1:2009 + A1:2012. HT Laser är redo att implementera CE-märkta bärande stål- och aluminiumkonstruktioner för byggindustrin.

ISO 3834-2

ISO 3834-2 är en internationell standard som definierar standardkvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material. HT Lasers enheter i Åbo, Keuruu, Lappeenranta och Tammerfors uppfyller kraven för ISO 3834-2 i sin verksamheter och detta verifieras genom ett ackrediterat certifieringsorgan.

EN 15085-2

EN 15085-2 är en internationell kvalitetsstandard som definierar svetskvalitetskraven för järnvägsfordon och komponenter. HT Laser kan genomföra standardsvetsning av järnvägsfordon och komponenter för alla järnvägstransportbehov.​