HT Laser förvärvar Karsteel Oy:s svetsverksamhet

HT Laser har förvärvat verksamhet av Karsteel Oy, som är specialiserat på svetstjänster.
I köpet ingår Karsteel Oy:s svetsverksamhet, kundrelationer, maskiner och utrustning
samt elva personer som övergår till HT Laser som anställda.

Karsteel Oy grundades 2007 och dess lokaler ligger i Vieremä,
alldeles intill HT Laser Vieremäs fabrik. Även fastigheten övergår till HT Laser.

”Genom affären kommer vi att ytterligare stärka HT Lasers roll i Vieremäs partnerby.
Vi kommer att kunna svara ännu bättre på både HT Lasers och Karsteels kunders behov
av svetsade konstruktioner”, säger Sami Tiikkainen, HT Lasers vice verkställande direktör och
enhetschef i Vieremä.

”Vi är glada att få ett tiotal nya professionella svetsare till oss. I framtiden kommer vi, förutom
att utöka svetsverksamheten, också att investera i certifierad kvalitetsledning och
öka automatiseringsgraden”, fortsätter Tiikkainen.

”Affären med HT Laser var den bästa lösningen med tanke på en stark utveckling av verksamheten
och arbetsplatserna. När verksamheten bärs på bredare axlar kan vi målinriktat ta den till nästa nivå”,
säger Pekka Karppinen, verkställande direktör för Karsteel Oy.

”HT Laser stärker sina positioner även mot den svenska marknaden. Nu har vi ytterligare en enhet
som erbjuder svetstjänster och därmed utökar vi kapaciteten och möjligheten att leverera svetsade
konstruktioner till svenska kunder”, säger Joachim Eresjö, Försäljnings- och landschef HT Laser Sverige.

Affären fortsätter HT Laser Vieremäs långsiktiga utvecklingsprogram. Under 2021 investerade
HT Laser i samarbetsföretaget PP Maalaus i Vieremä och dess toppmoderna automatiserade
pulverlackeringslinje.

 

Ytterligare information och kontakt:

Joachim Eresjö
Försäljnings- och landschef Sverige
+46 72 208 95 84

Sami Tiikkainen
Enhetschef
HT Laser Oy Vieremä
+358 50 5930 062

Pekka Karppinen
Verkställande direktör
Karsteel Oy
+358 50 3554 747