HT Laser utreder klimatpåverkan från tillverkningen av en outdoorspis

Bild: Joel Ahola, Retkeilymedia Ahola

 

HT Laser utreder klimatpåverkan från tillverkningen av en outdoorspis

Varustelekas outdoorspis är en populär campingprodukt som tillverkas av HT Laser. HT Laser har utrett klimatutsläppen från detta kök tillverkat i rostfritt stål. Informationen kommer att användas i Varustelekas webbutik som en del av produktinformationen för kunder.

 

Koldioxidavtrycket är ett viktigt mätvärde av miljöpåverkan och likaså hos Varusteleka, som säljer militära överskottsprodukter samt camping- och friluftsutrustning. Som en del av utredningen av koldioxidavtrycket i sin egen produktionskedja var Varusteleka intresserad av produktionsspecifika klimatutsläpp från sina outdoorspisar.

”Vi uppskattar HT Lasers entusiasm för att vidta klimatåtgärder och utreda produktens utsläpp. I samband med beräkningen skapades också konkreta idéer för att minska förpackningsemballage och utsläpp, vilket naturligtvis är slutmålet för beräkningen”, säger Minja Orava, Varustelekas hållbarhetssamordnare.

 

Fördelningen av klimatutsläppen från Varustelekas outdoorspis. Källa: Green Carbon Finland

 

Klimatutsläpp på två och ett halvt kilo

Den produktspecifika utsläppsberäkningen för spisen utfördes enligt det internationella GHG-protokollet. Den genomfördes av Green Carbon Finland, en expert på hantering och kompensation av koldioxidavtryck.

Beräkningen visade att de kombinerade produktspecifika utsläppen från spisen är 2,49 kg koldioxidekvivalenter.*

Den överlägset största utsläppskällan är det rostfria stålet som används i produkten och som står för cirka 90 % av produktens utsläpp. Produktionen hos HT Laser står för 8 % av produktens klimatutsläpp. Återstående 2 % av utsläppen orsakas av transport av råvaror och färdiga produkter.

”Resultaten innehöll inga stora överraskningar, eftersom vi visste att råvaror står för största delen av utsläppen. Vi följer med stort intresse olika ståltillverkares klimatarbete och omställning”, säger Sanna Teiskonen, medlem i HT Lasers styrgrupp med ansvar för kvalitet och miljö.

”Beräkningen uppmärksammade oss på att gaser som används inom industriell produktion och tillverkningen av dem kan vara en betydande källa till koldioxidutsläpp. Detta är intressant och något att undersöka närmare.”

Materialeffektivitet är nyckeln till att minimera produkternas klimatutsläpp. ”Den största klimatfördelen kommer från materialeffektiv utformning och tillverkning. HT Lasers FoU-team har utvecklat praktiska sätt att producera hållbara, ännu lättare stålkonstruktioner i flera år”, fortsätter Teiskonen.

 

Miljöarbete tillsammans

För Varusteleka är det viktigt att informationen delas öppet med både partners och kunder, och därför uppskattades samarbetet.

”Ju fler företag som delar information om utsläppen i sina produktionskedjor, desto bättre blir helhetsbilden av varje aktörs påverkan och till vilka delar den kan förbättras. Det är inte möjligt att övergå till en affärsverksamhet med låga utsläpp på egen hand. Samarbetet gör det också möjligt att dela lärdomar, vilka är ovärderligt längs vägen”, sammanfattar Minja Orava från Varusteleka.

Pilotprojektet, som genomfördes i samarbete med Varusteleka och utsläppsexperter, har gett HT Laser viktig information om kundföretagens klimatmål och relaterade behov, det praktiska genomförandet av produktspecifika utsläppsberäkningar samt insamling och utbyte av klimatdata i värdekedjan.

 

Ytterligare information och kontakt

Nea Kontoniemi
Marknadsföringsdirektör, HT Laser Oy
tfn +358 50 3554 515

Minja Orava
Hållbarhetssamordnare, Varusteleka
tfn +358 50 5398 654

 

*Klimatutsläppen från Varustelekas outdoorspis har undersökts som en del av forskningsprojektet DIMECC InDEx, som finansieras av Business Finland. I projektet undersöktes behoven hos HT Lasers kunder när det gäller klimatutsläppsdata på produktnivå och utbyte av data mellan företag.

Vid beräkningen beaktades de råvaror som krävdes för tillverkningen av spisen, inklusive transport, restmaterial, utsläpp från tillverkningen hos HT Laser, underhåll av HT Lasers fastigheter samt förpackning av färdiga produkter och transport till kundens lager.

Största delen av primärdata för utsläppsberäkningen kunde samlas in enligt den utfallna verksamheten och förbrukningen, men till exempel utsläppen från uppvärmningen av fabriksfastigheten beräknades för produkten.