Lasersvetsning ger en konkurrensfördel kostnadsmässigt

Ursprunglig artikel publicerad i Teollisuusuutiset 2023-10-31. Text: Pasi Liimatta

HT Laser har arbetat med lasersvetsning sedan början av 1990-talet och i industriell skala i nästan 20 år.

– Fram till nyligen har vi lasersvetsat med CNC-styrda svetsar, det vill säga antingen med robotar eller portaler. Det kräver ofta att man måste designa in lasersvetsningen redan på ritbordet. Därför måste fördelarna vara relativt betydande för att man ska kunna börja lasersvetsa större konstruktioner, beskriver, VD Markus Lehti.

HT Laser har under de senaste åren investerat i handlasersvetsmaskiner som gör det möjligt för svetsare att uppnå snabba, stabila och högkvalitativa svetsresultat. Utbudet och användarvänligheten av svetsmetoden kommer att öka avsevärt, tack vare handlasermaskiner.

– Med en handlaser är de initiala kostnaderna betydligt lägre när en fackman börjar svetsa för hand jämfört med CNC-styrd lasersvetsrobot eller portal.

– Att investera i högkvalitativ automatisering av lasersvetsning är alltid en mångmiljoninvestering i enbart maskiner. I handlaservärlden uppgår investeringarna däremot till några hundratusen kronor, och det finns inget behov av dyra fästelement eller färdiga svetsprogram. Allt detta sänker den initiala kostnaden på lasersvetsning för oss och våra kunder, säger Markus Lehti.

 

En allt vanligare metod

Värmetillförseln från lasersvetsning är ungefär en tiondel av MAG-svetsning. Med lasersvetsning kan tunnplåt sammanfogas utan betydande termisk deformation.

– I fogar där intermittent svetsning skulle behöva göras med andra svetsmetoder, på grund av termisk deformation, kan vi nu helsvetsa med en handlaser. Fördelen är att det inte kommer att finnas några spalter, som i vanliga fall kan vara svåra att ytbelägga och känsliga för korrosion, beskriver produktutvecklingschef Janne Tuominen.

– Resultatet av handlasersvetsning är mycket trevligt. Dessutom är det en användarvänlig och enkel metod. Jämfört med andra manuella svetsmetoder är en handlaser dubbelt så snabb, vilket resulterar i stora besparingar.

Handlasersvetsning är ett utmärkt komplement till skalan av svetsmetoder. Metoden blir allt vanligare, vilket enligt Janne Tuominen blev tydligt på svetsmässan i Essen i september 2023, en stor mässa inom området svetsning.

 

På senare tid har HT Laser investerat i flera handlasrar som gör lasersvetsning av mindre objekt smidigt.

Lasersvetsning effektiviserar hela produktionsprocessen

För HT Lasers kunder innebär lasersvetsning, jämfört med traditionella metoder, en högre svetshastighet, vilket minskar kostnaderna.

Lägre värmepåverkan och värmedeformation resulterar i färre arbetsmoment efter svetsning. Riktning och slipning elimineras nästan helt.

Totalt sett blir arbetsmomenten kortare och snabbare.

– I bästa fall kan den slutliga bearbetningen elimineras helt eller så kan bearbetningen göras före svetsning, och i vilket fall kan mindre fleroperationsmaskiner används till lägre timpriser, nämner Markus Lehti.

Livscykel- och miljöfördelar för kunden

Markus Lehti berättar att HT Laser arbetat tillsammans med kunder för att designa lätta strukturer, som med hjälp av lasersvetsning minskat vikten med 30–50 procent.

– Vidare finns väsentliga livscykelfördelar när det gäller både strukturell prestanda och energiförbrukning för slutanvändaren av produkten.

Lasersvetsning främjar den gröna omställningen och minskar miljöpåverkan, eftersom en lättare konstruktion i kundernas slutprodukter, på tex en hjulburen maskin, inte bara innebär lägre bränsleförbrukning för den färdiga maskinen, utan också mindre behov av råmaterial vid maskintillverkning.

– En bra uppskattning är att så mycket som 80 procent av slutproduktens koldioxidavtryck kommer från den råvara som används för att tillverka maskinen, påpekar Lehti.

 

Lasersvetsning av stora konstruktioner är möjlig hos HT Laser i portaler som är bland de största på den europeiska marknaden.

HT Laser deltar från ritbordet till ytbehandling

HT Laser är en fullserviceverkstad, en one-stop-shop, för legotillverkning. Alla moment, från skärning, bockning, maskinberbetning, svetsning och montering – inklusive pulverlackering – finns hos HT Laser.

HT Laser hjälper sina kunder att designa för lasersvetsning och andra avancerade bearbetningslösningar.

– Vi erbjuder utbildning och besöker kunderna för att ge designhjälp för produktutveckling. Vi arbetar nära kunden från början till slutet av projektet, betonar Janne Tuominen.

– Vi agerar transparent och ansvarsfullt. Vi vill inte krångla med teknik, utan erbjuda våra kunder en genuin konkurrensfördel, tillägger Markus Lehti.

Leveranssäkerhet från flera fabriker

HT Laser är verksamt på totalt åtta orter. Ett decentraliserat nätverk ökar motståndskraften mot oväntade situationer, till exempel vid maskinhaverier. Kunden kan vara säker på att HT Laser har tillräcklig kapacitet för att leverera beställningen i vilket fall som helst.

– Vi har nu möjlighet att svetsa på alla våra enheter. Vi har valt en strategi där vi strävar efter att genomföra så många produktionsfaser som möjligt under ett och samma tak. Även detta sätt att arbeta är en av de ledande drivkrafterna för att minimera ledtiden, betonar Markus Lehti.

HT Lasers produktionsmetoder och designlösningar ökar konkurrenskraften för kundens produkter.

– Vi hjälper våra kunder med dagliga utmaningar. Och allt mervärde vi erbjuder är inte relaterat till metallteknik, eftersom en av våra styrkor ligger i vår finslipade logistikkompetens, säger Lehti.

– Vi har möjlighet att serva takttidsproduktioner med fasta leveranser. I bästa fall innebär det att vi levererar kunden till tidsstyrd köproduktion per leveranstimme, tre gånger om dagen. Kundorder kommer till oss via moderna ERP-integrationer.

En pionjär måste hänga med i tiden

Markus Lehti och Janne Tuominen säger att HT Laser lyssnar noga på i vilken riktning kundernas tankar och utvecklingsarbete går.

– Vi strävar efter att möta våra kunders nuvarande och framtida behov i vår produktion. Vi gjorde det för flera år sedan med automatisering och digitalisering, och på senare tid med lasersvetsning och 3D-utskrift av metall.

– För närvarande deltar vi till exempel i VTT:s projekt för att utveckla ny artificiell intelligens för robotsvetsning. Syftet med projektet är att förbättra svetskvaliteten med hjälp av maskininlärningsmodeller.

 

Mer information om våra lasersvetstjänster hittar du här .

Är du intresserad av lasersvetsning som ett alternativ till traditionella svetsmetoder? Vill du veta om din produkt kan lasersvetsas? Kontakta oss så tar vi reda på det tillsammans.

 

Försäljningschef Sverige, Joachim Eresjö, Joachim.eresjo@htlaser.fi, +46 72 208 95 84

 

Produktutvecklingschef, Janne Tuominen, janne.tuominen@htlaser.fi, +358 44 7371 029