Tietosuojaseloste ja evästeet

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste koskien HT Laser Oy:n asiakas-, viestintä- ja markkinointirekisteriä.

 

1. Rekisterinpitäjä

HT Laser Oy (y-tunnus 0845181-8)
PL 120
42700 Keuruu
+ 358 (0)10 774 5000

 

2. Yhteyshenkilö

ICT-päällikkö Markus Oikari
Sähköposti: markus.oikari(at)htlaser.fi

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoitoon; laskutukseen; tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, tarjoamiseen, toteuttamiseen ja markkinointiin sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen liittyen. Henkilötietoja voidaan käsitellä uudelleenmarkkinointitarkoituksessa henkilön tekemien yhteydenottojen sekä verkossa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvan käyttäytymisen perusteella.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille ja yhteistyökumppaneille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys voi muodostua esimerkiksi silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

Henkilötietoja käsitellään myös rekisteröidyn suostumuksen perusteella (esimerkiksi liittyminen uutiskirjetilaajaksi, ilmoittautuminen tapahtumiin).

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun yhteyshenkilöön. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia luotettavia alihankkijoita.

 

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Rekisteri sisältää tietoja seuraavista henkilöistä:

 • Rekisterinpitäjän asiakkaista sekä asiakkaiden edustajista ja yhteyshenkilöistä
 • Rekisterinpitäjän alihankkijoiden ja toimittajien edustajista ja yhteyshenkilöistä
 • Potentiaalisista asiakkaista
 • Muista sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä

Rekisteröidystä käsitellään tai voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • Nimi, sähköposti, puhelinnumero
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen osoitetiedot
 • Asiakassuhteeseen ja tilauksiin liittyvät tiedot
 • Uutiskirjeen tilaus ja analytiikka
 • Sivustokäyttäytyminen ja analytiikka
 • Kutsuminen ja osallistuminen tapahtumiin
 • Osoitettu kiinnostus rekisterinpitäjän eri palveluita ja tuotteita kohtaan
 • Markkinointikielto

 

5. Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot on saatu pääsääntöisesti seuraavista tietolähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakas-, toimittaja- tai muun yhteistyösuhteen hoitamiseksi tai osana
 • Rekisteröidyn työnantajan tai muun rekisterinpitäjään asiakas-, yhteistyö- tai muussa sopimussuhteessa olevan tahon edustajalta
 • Julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Henkilötietoja tallennetaan rekisteriin henkilön ottaessa yhteyttä rekisterinpitäjään, ilmoittautuessa erilaisiin tapahtumiin tai jättäessään yhteydenottopyynnön. Lisäksi henkilötietoja tallennetaan rekisteriin, mikäli henkilö kuuluu rekisterinpitäjän asiakasyritykseen.

 

6. Henkilötietojen käsittelijät ja rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä HT Laserin ja sen emokonsernin henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti teknisin keinoin. Henkilötietoja voidaan käsitellä eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko rekisterinpitäjän tai sen kumppaneiden hallinnoimia. Olemme varmistaneet, että kumppanimme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 

7. Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mahdolliset henkilötietojen siirrot toteutetaan aina soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

 

8. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat, tapauskohtaisesti käsiteltävät oikeudet:

 • Oikeus tarkastaa itseä koskevat tiedot
 • Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi

Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, voit ottaa yhteyttä tässä selosteessa ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

 

10. Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen suorittamaamme henkilötietojen käsittelyyn, voit ottaa yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 26.4.2022.

 

Evästeet

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden avulla keräämme sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on käyttäjälähtöisesti kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä. Kävijätiedot on anomisoitu, eikä niitä lähetetä kolmansille osapuolille. Halutessasi voi kieltää evästeiden käytön.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Sivustollamme käytetään sekä istuntokohtaisia- että seurantaevästeitä. Sivuillamme kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmisto (Google Tag Manager ja Analytics), joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Evästeen avulla voidaan seurata, onko kyseessä sivustolle palaava käyttäjä.

Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Emme koskaan välitä seurantaevästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle.

Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi (stored cookie) tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle

Useimmat selaimet mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.