Laatu tehdään yhteistyössä

Panostamme asiakkaidemme liiketoiminnan ja tuotteiden todelliseen ymmärtämiseen pystyäksemme tuottamaan tarkoituksenmukaisinta laatua kaikkiin tarpeisiin.

Varmistamme tuotteidemme ja palveluidemme laadun kehittämällä prosessejamme jatkuvan parantamisen periaatteella ja mittaamalla laaduntuottokykyämme.

Toimintaamme ohjaavat sertifioidut, ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Tuotantoyksiköidemme käytössä on yhteinen poikkeamienhallintajärjestelmä, jonka avulla seuraamme tuotantomme sisäisiä ja ulkoisia poikkeamia. Analysoimme säännöllisesti niiden syntykohdat ja juurisyyt pystyäksemme kehittämään toimintaamme. Toteutamme asiakastyytyväisyyskartoituksia säännöllisesti.

 

Sertifioidut laatujärjestelmämme

Voit ladata laatusertifikaattimme sivulta Aineistopankki

 

1.

ISO 9001

ISO 9001 on laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia koskeva kansainvälinen standardi. HT Laserin yksiköt noudattavat toiminnassaan ISO 9001 -standardin vaatimuksia. Tämä on todennettu riippumattoman, kansainvälisen luokituslaitoksen toimesta. HT Laserin yksiköt on auditoitu ISO 9001:2015 -standardin mukaan.

2.

ISO 14001

ISO 14001 on ympäristöjärjestelmiä koskeva kansainvälinen standardi. HT Laserin yksiköt noudattavat toiminnassaan ISO 14001 -standardin vaatimuksia. Tämä on todennettu riippumattoman, kansainvälisen luokituslaitoksen toimesta. HT Laserin yksiköt on auditoitu ISO 14001:2015 -standardin mukaan.

3.

EN 1090-1

Rakentamiseen käytettävien kantavien teräskokoonpanojen CE-merkintä on ollut Euroopassa pakollista jo useita vuosia. Konepajoissa valmistettavien teräs- ja osakokoonpanojen vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä standardin EN 1090-1:2009 + A1:2012 mukaisesti. HT Laserilla on valmius toteuttaa CE-merkittyjä kantavia teräs- ja alumiinikokoonpanoja rakennusteollisuuden tarpeisiin.

4.

ISO 3834-2

ISO 3834-2 on kansainvälinen standardi, joka määrittelee metallien sulahitsaukselle vakiolaatuvaatimukset. HT Laser Kaarina, Keuruu, Lappeenranta ja Tampere noudattavat toiminnassaan ISO 3834-2 standardin vaatimuksia. Tämä on todennettu riippumattoman, kansainvälisen luokituslaitoksen toimesta osassa yksiköitämme.

5.

EN 15085-2

EN 15085-2 on kansainvälinen laatustandardi, joka määrittelee kiskoajoneuvojen ja -komponenttien hitsauksen laatuvaatimukset. HT Laserilla on valmius toteuttaa kiskoajoneuvojen ja niiden komponenttien standardinmukaista hitsausta kaikkiin raideliikenteen tarpeisiin.