Suurin osa valmistuskustannuksista lyödään lukkoon jo suunnitteluvaiheessa

Kokenut tuotekehitys- ja suunnittelutiimimme toimii asiakkaidemme tuotekehityksen ja suunnittelun tukena. Vahvuutemme ovat

 • syvällinen tuotannollinen osaaminen ja ymmärrys käytännön tehostamismahdollisuuksista
 • pitkä kokemuksemme niin yksittäisistä tuotekehitysprojekteista kuin olemassa olevien tuotteiden valmistettavuuden parantamisesta
 • valmistavaa teollisuutta palvelevat laajat verkostot.

Tunnemme modernit tuotantoteknologiat. Olemme olleet pioneereina tuomassa Suomeen laser- ja vesileikkausta, laser- ja laserhybridihitsausta sekä 3D-metallitulostamista.

HT Laserin tuotekehitystoimintaa ohjaa asiakaslähtöinen ratkaisukeskeisyys. Yhteistyössä kehitämme kokonaisratkaisut, joiden lopputuloksena syntyy kumppanimme tarpeet täyttävä, kustannustehokkaasti valmistettava tuote.

 

3D-suunnittelu

 • Käytössä modernit työkalut
 • Vahva tuotannollinen kokemus
 • Design for Six Sigma
 • Toleranssisuunnittelu

 

FEM-analyysit

Ohutlevyrakenteisiin ja laserhitsaamiseen erikoistunut lujuustarkastelu:

 • Staattiset lineaariset ja epälineaariset tarkastelut
 • Ominaistaajuustarkastelut esijännitettynä ja levossa
 • Nurjahdus-, lommahdus- ja kiepahdustarkastelut
 • Lämmönjohtavuus- ja lämpölaajenemistarkastelut
 • Rakenteiden optimointi vaatimusten perustella

 

Protovalmistus ja testaus (rakenteiden verifiointi)

 • Oman tuotekehitystiimimme ansiosta voimme verifioida suunnittelun ja laskennan valmistamalla prototyypin nopeasti.
 • Rakenne voidaan verifioida venymäliuska- ja murtokokein sekä hitsausliitoksista tehtävien hiekuvien avulla.

 

Projektinhallinta

Jokaiselle projektille määritetään oma projektipäällikkö. Projekteissa hyödynnämme etappimallia, jonka avulla varmistamme sujuvan tuotannon ylösajon tuotekehitysvaihetta seuraten.

 

Tutkimusyhteistyö yhdessä yliopistojen kanssa

Mahdollistaa innovatiivisten tuotteiden ja rakenneratkaisujen laajemmat tutkimukset ja mittaukset. Prototyyppejä ja tuotteita kehitettäessä otetaan huomioon eri materiaalivalinnat, valmistusmenetelmät ja esim. väsymiskoetulokset.