HT Laser Puola – Vahva investointivuosi 2022

HT Laser Sp. z o. o. on julkaissut investointiohjelmansa vuodelle 2022. Investoinnit Poznanissa sijaitsevaan tuotantoon ovat kokonaisuudessaan yli 0,5 miljoonaa euroa.

 

Kuvassa on CNC-koneistuskeskus Correa Xperta 25

 

Lyhyemmät läpimenoajat ja taattu toimitusvarmuus

HT Laser Puolan merkittävin koneinvestointi vuonna 2022 on Correa Xperta 25 koneistuskeskus. Kone on varustettu pyörityspöydällä ja se modifioidaan valmistajalla tuotantomme tarpeisiin parhaiten sopivaksi.

Koneistuskeskus lisää CNC-koneistuskapasiteettiamme merkittävästi ja laajentaa koneistus-palvelujen tarjontaa. HT Laser Puolan tuotantokäytössä on lisäksi kolme aiemmin hankittua
CNC-koneistuskeskusta.

Koneistuskeskusinvestoinnilla kehitetään ennen kaikkea tuotannon kriittisiä kilpailutekijöitä: tuotteiden läpimenoaikoja ja toimitusvarmuutta kaikissa markkinatilanteissa ja olosuhteissa. Koneen arvioitu saapumisaika on syyskuu 2022.

 

KUvassa on kaksi metalliteollisuuden pyörittäjälaitetta                   Kuvassa on ohutlevynippuja varastohyllyissä

 

Parannuksia työn tehokkuuteen ja turvallisuuteen sekä materiaalin virtaukseen

Parannamme työvaiheiden tehokkuutta ja työturvallisuutta hankkimalla useita uusia pyörityslaitteita max 1 500 kg kappaleille. Laiteinvestoinnilla on vaikutusta erityisesti puomityyppisten rakenteiden valmistuksen sekä robottihitsauksen esivalmistelutöiden sujuvuuteen ja työergonomiaan.

Lisäksi kehitämme materiaalin virtausta ja sisälogistiikkaa päivittämällä tuotannon lay-outin kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana. Osana lay-outin päivitystä investoimme varastokapasiteettimme kasvattamiseen ja säilytysjärjestelmiin. Näiden kehitystoimenpiteiden avulla pystymme varmistamaan asiakkaidemme tarvitsemien eri materiaalien saatavuuden entistäkin paremmin.

 

Työntekijämäärän kasvu jatkuu

HT Laser Puola rekrytoi edelleen voimakkaasti. Kasvava työntekijämäärä yhdessä vahvan tilauskannan kanssa asettavat lisää vaatimuksia toimitiloille. Pyrimme vastaamaan myös näihin tarpeisiin vuoden 2022 aikana ja haemme niihin aktiivisesti ratkaisuja yhdessä vuokranantajan ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Lisätiedot ja yhteydenotot

Juha Savolainen, CEO
HT Laser Sp. z o. o.

juha.savolainen(at)htlaser.fi
p. +358 (0)40 8273 450

 

 

HT LASER POLAND – A STRONG INVESTMENT PROGRAMME FOR 2022

HT Laser Sp. z o. o. has published an investment programme for 2022. The total investment in the Poznan plant amounts to more than EUR 0.5 million.

 

Kuvassa on CNC-koneistuskeskus Correa Xperta 25

 

Shorter lead times and guaranteed delivery reliability

HT Laser Poland’s most significant machinery investment in 2022 will be the Correa Xperta 25 machining centre.  The machine is equipped with a turntable and is being modified by the manufacturer to best suit our production needs.

The machining centre will significantly increase our CNC machining capacity and expand our range of machining services. HT Laser Poland also has three previously acquired CNC machining centres in production use.

The investment in the machining centre will, above all, improve the critical competitive factors of production: product lead times and delivery reliability, in all market situations and conditions. The estimated arrival date of the machine is September 2022.

 

KUvassa on kaksi metalliteollisuuden pyörittäjälaitetta                 Kuvassa on ohutlevynippuja varastohyllyissä

 

Improvements in work efficiency, safety and material flow

We are improving the efficiency and safety of our operations by acquiring several new rotators for pieces weighing up to 1,500 kg. The equipment investment will have a particular impact on the smoothness and ergonomics of the production of boom-type structures and the prefabrication for robot welding.

We will also improve material flow and in-house logistics by upgrading the entire production lay-out during 2022. As part of the lay-out upgrade, we invested in increasing our storage capacity and storage systems. These developments will enable us to ensure even better availability for the different materials our customers need.

 

Workforce continues to grow

HT Laser Poland continues to recruit heavily. The growing number of employees, combined with a strong order book, is placing additional demands on the premises. We will also aim to meet these needs during 2022 and will actively seek solutions together with the landlord and other partners.

 

More information and contact

Juha Savolainen, CEO
HT Laser Sp. z o. o.

juha.savolainen@htlaser.fi
tel. +358 (0)40 8273 450