Muutoksia Teiskonen Oy:n hallinnoimien yhtiöiden johdossa

 

Teiskonen OY
Tiedote 14.4.2020

Teiskonen-konserniin kuuluvien HT Laser Oy:n, Elekmerk Oy:n ja Alamarin-Jet Oy:n toimitusjohtaja Matti Seppälä jättää tehtävänsä. Hän on toiminut yhtiöiden johdossa vuodesta 2017.

Samassa yhteydessä aloitetaan Teiskonen-konsernin johtoryhmätyöskentely. Hallituksen puheenjohtaja, perustajayrittäjä Hannu Teiskonen toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Asiakkuuksien, myynnin ja markkinoinnin toimintoa vahvistetaan nimittämällä Juha Savolainen varatoimitusjohtajaksi HT Laser Oy:ssä.

”Viime vuodet ovat olleet vahvan kasvun ja kehittämisen aikaa. Olemme Matti Seppälän johdolla toteuttaneet vahvaa investointiohjelmaamme, avanneet uuden tuotantoyksikön ja laajentaneet palveluvalikoimaamme kokonaan uusiin tuotantoteknologioihin. Alamarin-Jetin toimesta lanseerasimme maailmanlaajuisesti uuden, isomman kokoluokan propulsiolaitemalliston. Liikevaihtomme on kehittynyt vahvasti ja olemme onnistuneesti palkanneet noin 150 henkilöä huolimatta alaamme vaivanneesta työntekijäpulasta,” kertoo hallituksen puheenjohtaja Hannu Teiskonen.

”Kiitän lämpimästi koko perheyrityksemme puolesta Matti Seppälää hänen merkittävästä panoksestaan Teiskonen-konsernin yhtiöissä.”

Yhteydenotot ja lisätietoja

Hannu Teiskonen
Hallituksen puheenjohtaja, Teiskonen Oy
p. +358 (0)40 5036 378
hannu.teiskonen@htlaser.fi

Teiskonen Oy yrityksenä

Teiskonen Oy on 100% perheomisteinen hallinnointiyhtiö. Yhtiön omistuksessa toimii neljä teknologiateollisuusyritystä: metalliteollisuuden järjestelmä- ja komponenttitoimittaja HT Laser Oy, HT Laser Oy:n Puolan maayhtiö, ohutlevyteollisuuden sopimusvalmistaja Elekmerk Oy sekä veneiden propulsiolaitteita ja niiden ohjausjärjestelmiä kehittävä ja valmistava Alamarin-Jet Oy.

Teiskonen Oy:n omistamien ja hallinnoimien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli 83 miljoonaa euroa. Yhtiöt työllistävät yhteensä noin 500 teknologiateollisuuden ammattilaista. Yhtiön kotipaikka on Keuruu.

 

Teiskonen Oy
Bulletin 14 April 2020

Changes in the Management of Teiskonen Group Companies

Matti Seppälä, Managing Director of HT Laser Oy, Elekmerk Oy and Alamarin-Jet Oy, which belong to Teiskonen Group, is leaving his position. He has been at the helm of these companies since 2017.

In connection with this, Teiskonen Group Management Team work will be started. Chairman of the Board and founder of the company, Hannu Teiskonen, will serve as Chairman of the Teiskonen Management Team.

The functions of customer relations, sales and marketing will be strengthened with the appointment Juha Savolainen as Deputy Managing Director of HT Laser Oy.

”Recent years have been a time of strong growth and development. Under the leadership of Matti Seppälä, we have implemented our strong investment programme, opened a new production unit and expanded our range of services to completely new production technologies. At Alamarin-Jet, we carried out the global launch of a new larger-size range of water jet propulsion units. Our turnover has increased strongly, and we have successfully hired approximately 150 people in spite of a labour shortage in our industry,” says Chairman of the Board, Hannu Teiskonen.

”On behalf of the whole of our family business, I would like to warmly thank Matti Seppälä for his significant contribution to the Teiskonen Group companies.”

Further information

Hannu Teiskonen
Chairman of the Board, Teiskonen Oy
tel. +358 (0)40 5036 378
hannu.teiskonen@htlaser.fi

Teiskonen Oy as a Company

Teiskonen Oy is a family-owned parent company. The company owns four companies in the technology industry: HT Laser Oy, a system and component supplier for the metal industry; HT Laser Oy’s Polish subsidiary; Elekmerk Oy, a contract manufacturer for the sheet-metal industry; and Alamarin-Jet, which develops and manufactures water jet propulsion units and control systems.

In 2019, the combined turnover of the companies owned and administered by Teiskonen Oy was €83 million. The companies employ a total of approximately 500 technology industry professionals. The company is headquartered in Keuruu, Finland.