Päivitetty 16.3. Varautumisemme koronaviruksen leviämiseen ja ennaltaehkäisevät toimenpiteemme

 

Seuraamme koronavirustilanteen kehittymistä ja teemme kaikkemme turvataksemme henkilökuntamme terveyden ja hyvinvoinnin sekä keskeytyksettömät tuotetoimitukset asiakkaillemme kaikissa olosuhteissa.

Seuraamme ja noudatamme THL:n ja työterveyshuollon ohjeita.

Ennaltaehkäisy- ja varautumistoimenpiteinä HT Laserin kaikissa yksiköissä on mm.

  • Päivitetty varautumis- ja sijaissuunnitelmat äkillisen henkilökuntavajauksen tai muun odottamattoman tilanteen varalle.
  • Järjestetty työtiloihin ja työpisteisiin tehostettu siivous.
  • Siirrytty etätyöskentelyyn mahdollisuuksien mukaan.
  • Ohjeistettu henkilökunta tehostettuun käsi- ja yskimishygieniaan, hoitamaan tapaamiset sähköisin välinein sekä ottamaan tautiepäilyissä yhteys terveydenhuoltoon puhelimitse.
  • Asetettu kättely- ja matkustuskielto.
  • Otettu käyttöön menettely koskien kaikkien ulkomailta palaavien työntekijöiden työpaikalle paluun rajoittamista määräajaksi.

Kartoitamme toimitusketjujemme riskikohtia muuttuvan tilanteen mukaan. Tarkistamme, että asianmukaiset ennaltaehkäisemis- ja varautumistoimenpiteet ovat käytössä alihankinta- ja toimittajaverkostossamme.


Lisätietoja

Matti Seppälä
Toimitusjohtaja

matti.seppala@htlaser.fi
p. +358 (0)40 355 8939